Rodokmen
 | Vývod předků
 | Výklad příjmení
 | Fotky rodina
 | O mě

Strání
 | Urbář 1592
 | Soupis 167X
 | Lánský rejstřík 1671
 | Tereziánský k. 1753
 | Soupis domů 1755
 | Robotní seznam 1777
 | Kontribuce 1819
 | Indikační skica 1828
 | Vceňovací operát 1841
 | Sčítání lidu 1869 Hotovo po č.p. 70
 | Poměry ve Strání 1896
 | 
Matriky
 | Pudmistři
 | Kněží
 | Četnická stanice
 | Pošta
 | Škola Připravuje se
 | Školní kronika Strání
 | Školní kronika Květná
 | Clo a mýto
 | Živnosti 1854 - 1951
 | Mapy
 | PohledniceOpraveno
 | FotogalerieOpraveno
 | Fotky s popisem
 | Tvrz
 | Výklad příjmení
 | Emigrace
 | I.světová válka
 | Slovácká brigáda Nové
 | II.světová válka
 | Protikomunistický odboj
 | Strání v tisku

Sklářství
 | Sklárna Květná
 | Skláři v pol.19.st.
 | Skláři L.P.1900
 | Skláři L.P.1910
 | Skláři L.P.1921
 | Původ sklářů Připravuje se
 | Patroni sklářů
 | Obchod se sklem
 | Moravské sklárny Připravuje se
 | Slovenské sklárny
 | Mapa skláren Nové

Odkazy
 | obec Strání
 | sklárny Strání

Zpět na úvod


IndikaÄŤnĂ­ skica 1828

Soupis majitelů domů uvedených na Indikační skice v roce 1828

Ukázka části idikační skici (čísla domů jsou uvedeny červeně)
číslo domu jméno a příjmení
č. 1 Šupák Tomáš
č. 2 Sklenář Jan
č. 3 Bruštík Šimon
č. 4 Horňáček Josef
č. 5 Tinka Ondřej
č. 6 Janovský Michal
č. 7 Popelka Šimon
č. 8 David Antonín
č. 9 Janošík Jan
č. 10 Bobálek Anna
č. 11 Sklenář Martin
č. 12 Bobálek Ondřej a Zámečník Jan
č. 13 Popelka Matouš
č. 14 Žajgla Martin
č. 15 Popelka Tomáš
č. 16 Guriča Václav
č. 17 Bednařík Jiří
č. 18 Chudý Josef
č. 19 Reňák Ondřej
č. 20 Reňák Jan
č. 21 Zetka Šimon a Guriča Ondřej
č. 22 Zámečník Martin
č. 23 Jurtík Josef
č. 24 Horňáček Ondřej a Polách Martin
č. 25 Zámečník Jiří
č. 26 Guriča Martin
č. 27 Neškera Jan a Popelka Martin
č. 28 Popelka Antonín
č. 29 Popelka Josef
č. 30 Nuzík Martin
č. 31 Popelka Florian a Guriča Josef
č. 32 Popelka Jan
č. 33 Popelka Jan
č. 34 Winter Jan
č. 35 Janovský Matouš
č. 36 Haloda Šimon
č. 37 Horňáček Jan
č. 38 Jurtík Václav
č. 39 Jankových Josef a Haloda Martin
č. 40 Popelka Jiří
č. 41 Nuzík Josef
č. 42 Končitík Josef
č. 43 Tinka Šimon
č. 44 Horňáček Jiří
č. 45 Končitík Jiří
č. 46 Popelka Jiří a Tinka Jan
č. 47 Guriča Josef
č. 48 Guriča Martin
č. 49 Bruštík Josef
č. 50 Zetka Jan
č. 51 Chudý Josef
č. 52 Benešík Martin
č. 53 Šupák Ondřej
č. 54 Bobálek Josef
č. 55 Adámek Antonín
č. 56 Popelka Jiří
č. 57 Popelka Ondřej
č. 58 Grebík Ondřej
č. 59 Tinka Josef
č. 60 Macháček Josef
č. 61 Grebík Josef
č. 62 Sklenář Jan
č. 63 Horňáček Matouš
č. 64 Tinka Jan
č. 65 Brvnišťan Jan
č. 66 Raška Ondřej a Gajdošík Jan
č. 67 Kolaja Josef a Končitík Antonín
č. 68 majitel neuveden
č. 69 majitel neuveden - Třicátek
Třicátek a dům č.p. 68
č. 70 Popelka Josef
č. 71 majitel neuveden - Zámeček
Zámeček
č. 72 Mikulášek Jan
č. 73 Jankových Josef
č. 74 Horňáček Martin
č. 75 Toman Ondřej
č. 76 Horňáčková Anna
č. 77 Popelka Mikuláš
č. 78 Mikláš Ondřej
č. 79 Popelka Martin
č. 80 Končitík Matouš
č. 81 Zámečník Jiří
č. 82 Janoštík Jan
č. 83 Končitík Jiří
č. 84 Guriča Antonín
č. 85 Popelka Jan
č. 86 Končitík Ondřej
č. 87 Popelka Jiří
č. 88 Pavluš Štěpán a Winter František
č. 89 Popelka Antonín a Končitík Josef
č. 90 Janiga František
č. 91 Janiga Antonín a Popelka Jan
č. 92 Končitík Ondřej
č. 93 Zetka Šimon
č. 94 Tinka Martin a Haloda Jiří
č. 95 Popelka Josef
č. 96 Tinka Jan
č. 97 Zderčík Ondřej
č. 98 Zderčík Jan
č. 99 Knotek Martin
č. 100 Haloda Jiří a Macíček Martin
č. 101 Černušek Jiří
č. 102 Fara
Fara, kostel a hřbitov
č. 103 Popelka Martin
č. 104 Adámek Florián a Adámek Michal
č. 105 Vanďurka Jan
č. 106 Adámek Jan
č. 107 Tinka Josef a Zetka Antonín
č. 108 David Josef a Zámečník Martin
č. 109 Horňáček Martin
č. 110 Mléčka Jan
č. 111 Chudý Martin a Benešík Martin
č. 112 Michalík Jan
č.113 Janiga Matouš a Horňáček Josef
č. 114 Horňáček Tomáš
č. 115 Zámečník Štěpán
č.116 Mikláš Matouš
č. 117 Horňáček Filip
č. 118 Knotek Štěpán
č. 119 Kolaja Jan
č. 120 Popelka Šimon
č. 121 Zderčík Antonín
č. 122 Vanďurka Josef
č. 123 Mikláš Martin
č. 124 Bruštík Josef
č. 125 Adámek Jan
č. 126 Druhda Martin
č. 127 Zámečníková Alžběta a Haloda Jakub
č. 128 Mimochodek Jan
č. 129 Kolaja Antonín
č. 130 Zámečník Ondřej
č. 131 Sklenář Jiří
č. 132 Jankových Jan
č. 133 Haloda Josef
č. 134 Haloda Jan
č. 135 Mikulášek Jiří
č. 136 Mimochodek Jan
č. 137 Janiga Antonín
č. 138 Kluža Jan
č. 139 nenašel jsem
č. 140 nenašel jsem
č. 141 Tinka Martin
č. 142 Tomeček Jan
č. 143 Galban Martin
č. 144 Bruštík Ondřej a Šupák Jiří
č. 145 Horňáček Josef
č. 146 Kluža Antonín
č. 147 Janiga Antonín
č. 148 Haloda Jan
č. 149 Adámek Ondřej
č. 150 Haloda Jan
č. 151 Zetka Martin
č. 152 Kočitík M.
č. 153 Bruštík Pavel a Bruštík Ondřej
č. 154 Braijsa??? Jan
č. 155 Knotek Ondřej
č. 156 Popelka Jiří
č. 157 majitel neuveden - pálenice?
č. 158 majitel neuveden - mlýn
č. 159 majitel neuveden - mlýn
č. 160 mlýn - Popelka Josef a Popelka Jiří
č. 161 mlýn - Popelka Martin a Popelka Jan
č. 162 majitel neuveden - mlýn
č. 163 majitel neuveden - mlýn
č. 164 - 168 tyto čísla patří k osadě Vápenky
č. 169 Popelka Josef
č. 170 Končitík Ondřej
č. 171 - 175 neni uvedeno - sklárna
Sklárna
č. 176 nenašel jsem
č. 177 Matrka??? Martin
č. 178 Chudý Šimon
č. 179 Janošík Ondřej
č. 180 obecní
č. 181 majitel neuveden