Rodokmen
 | Vývod předků
 | Výklad příjmení
 | Fotky rodina
 | O mě

Strání
 | Urbář 1592
 | Soupis 167X
 | Lánský rejstřík 1671
 | Tereziánský k. 1753
 | Soupis domů 1755
 | Robotní seznam 1777
 | Kontribuce 1819
 | Indikační skica 1828
 | Vceňovací operát 1841
 | Sčítání lidu 1869 Hotovo po č.p. 70
 | Poměry ve Strání 1896
 | 
Matriky
 | Pudmistři
 | Kněží
 | Četnická stanice
 | Pošta
 | Škola Připravuje se
 | Školní kronika Strání
 | Školní kronika Květná
 | Clo a mýto
 | Živnosti 1854 - 1951
 | Mapy
 | PohledniceOpraveno
 | FotogalerieOpraveno
 | Fotky s popisem
 | Tvrz
 | Výklad příjmení
 | Emigrace
 | I.světová válka
 | Slovácká brigáda Nové
 | II.světová válka
 | Protikomunistický odboj
 | Strání v tisku

Sklářství
 | Sklárna Květná
 | Skláři v pol.19.st.
 | Skláři L.P.1900
 | Skláři L.P.1910
 | Skláři L.P.1921
 | Původ sklářů Připravuje se
 | Patroni sklářů
 | Obchod se sklem
 | Moravské sklárny Připravuje se
 | Slovenské sklárny
 | Mapa skláren Nové

Odkazy
 | obec Strání
 | sklárny Strání

Zpět na úvodKatastr obce Strání v roce 1877.---------------------------------------------------------------------A - Místní trať--------------------- L - Rakové
---------------------------------------------------------------------B - Rubanice----------------------- M - Nová hora
---------------------------------------------------------------------C - Čtvrtky-------------------------- N - Mandlová
---------------------------------------------------------------------D - Loštíky - Židová-------------- O - U skelné huti
---------------------------------------------------------------------E - Padělky ------------------------- P - Mechnáčky
---------------------------------------------------------------------F - Pole------------------------------ Q - Záhumenice
---------------------------------------------------------------------G - Zajačí---------------------------- R - Losky
---------------------------------------------------------------------H - Nad Zajačím ------------------- S - Uhliska
---------------------------------------------------------------------J - Důbrava ------------------------ T - Drahy
---------------------------------------------------------------------K - Jablonica ----------------------- U -Hrnčárky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V - Podloučí
Jméno trati se objeví po najetí šipkou na příslušnou část mapy. ( Až to nachystám. )

Připravuje se


Návrat na mapy