Rodokmen
 | Vývod předků
 | Výklad příjmení
 | Fotky rodina
 | O mě

Strání
 | Urbář 1592
 | Soupis 167X
 | Lánský rejstřík 1671
 | Tereziánský k. 1753
 | Soupis domů 1755
 | Robotní seznam 1777
 | Kontribuce 1819
 | Indikační skica 1828
 | Vceňovací operát 1841
 | Sčítání lidu 1869 Hotovo po č.p. 70
 | Poměry ve Strání 1896
 | 
Matriky
 | Pudmistři
 | Kněží
 | Četnická stanice
 | Pošta
 | Škola Připravuje se
 | Školní kronika Strání
 | Školní kronika Květná
 | Clo a mýto
 | Živnosti 1854 - 1951
 | Mapy
 | PohledniceOpraveno
 | FotogalerieOpraveno
 | Fotky s popisem
 | Tvrz
 | Výklad příjmení
 | Emigrace
 | I.světová válka
 | Slovácká brigáda Nové
 | II.světová válka
 | Protikomunistický odboj
 | Strání v tisku

Sklářství
 | Sklárna Květná
 | Skláři v pol.19.st.
 | Skláři L.P.1900
 | Skláři L.P.1910
 | Skláři L.P.1921
 | Původ sklářů Připravuje se
 | Patroni sklářů
 | Obchod se sklem
 | Moravské sklárny Připravuje se
 | Slovenské sklárny
 | Mapa skláren Nové

Odkazy
 | obec Strání
 | sklárny Strání

Zpět na úvod


Německá příjmení sklářů ve Květné

Podle Josef Beneš - Německá přímení u Čechů

Není li vaše příjmení v seznamu, ozvěte se, pokusím se zjistit jeho význam.PŘÍJMENÍ Z ČEHO VZNIKLO
Bauer z něm. slova bur, bure - sedlák, nebo i soused
Bémer podle Böhm - čech
Berger podle vyvýšeniny - berg, často užívané v některém místním jménu
Bieman snad Biman podle Böhm - čech nářeční změna ö>i
Bieringer nic jsem nenašel, snad složené bier ringer
Böhm podle Böhm - čech
Böhmer podle Böhm - čech
Bruder bratr, druh
Burger měšťan, občan
Ditrich z německého osobního jména složeného (diot = lid, rich = panovník)
Dümler nenašel jsem
Fischer Fischer = rybář
Fridrich z německého osobního jména složeného (fridu = ochrana, rich = panovník)
Frühauf ukvapený člověk nebo ten kdo brzy vstává
Gerhard podle osobního grmánského jména složeného (ger - oštěp, hart - silný)
Gintr podle osobního jména Gunther nebo jako složené (gunt - boj, her vojsko)
Götz podle části osobního jména Gotthard nebo Gottfrid
Habesohn nenašel jsem
Hödl snad s bavorského Hödel - sběrač hadrů, hadrník nebo maloobchodník
Hofbauer nájemce dvora, velký sedlák nebo i svobodník
Hoyel nenašek jsem
Kromer nářečně "obchodník"
Lang lang - dlouhý (např. podle vzhledu)
Lenz lenze středohornoněmecký výraz pro jaro
Lill lill - lilie (rostlina)
Manpodle mann - muž, případně označení pro svobodníka
Mannapodle mann - muž, případně označení pro svobodníka
Matäusel snad podle Matthäus - nářečně Matouš
Mauer asi podle Mauerer - zedník
Peschl možno z českého Péša, nebo lidově houští
Pöschl stejné
Riegl podle trám nabo závora
Richter rychtář nebo soudce
Schedelbauersložené: schädel - hlava, bauer - sedlák
Schenk hostinský - podle povolání
Schiller žák, student nebo i nižší duchovní, může být i podle střhněm schilhen - šilhat
Sibrtz křestního jména zdomácnělého Sigibert, nebo podle povolání - řešetář ( výrobce sítí )
Steckbauersložené: steck - hůl nebo kolík, bauer - sedlák
Strausstruz - keř, nebo podle zvířete (pštros)
Stütz umíněný
Tanerjedle
Wagnerkolář - podle povolání
Zimermanntesař - podle povolání