Rodokmen
 | Vývod předků
 | Výklad příjmení
 | Foto rodina
 | O mě

Strání
 | Urbář 1592
 | Soupis 167X
 | Lánský rejstřík 1671
 | Tereziánský k. 1753
 | Soupis domů 1755
 | Robotní seznam 1777
 | Kontribuce 1819
 | Indikační skica 1828
 | Vceňovací operát 1841
 | Sčítání lidu 1869 Hotovo po č.p. 70
 | Poměry ve Strání 1896
 | 
Matriky
 | Pudmistři
 | Kněží
 | Četnická stanice
 | Pošta
 | Škola Připravuje se
 | Školní kronika Strání
 | Školní kronika Květná
 | Clo a mýto
 | Živnosti 1854 - 1951
 | Mapy
 | Pohlednice Opraveno
 | Fotogalerie Opraveno
 | Fotky s popisem
 | Tvrz
 | Výklad příjmení
 | Emigrace
 | I.světová válka
 | Slovácká brigáda Nové
 | II.světová válka
 | Protikomunistický odboj
 | Strání v tisku
 | Pracovní

Sklářství
 | Sklárna Květná
 | Skláři v pol.19.st.
 | Skláři L.P.1900
 | Skláři L.P.1910
 | Skláři L.P.1921
 | Původ sklářů Připravuje se
 | Patroni sklářů
 | Obchod se sklem
 | Moravské sklárny Připravuje se
 | Slovenské sklárny
 | Mapa skláren Nové

Odkazy
 | obec Strání
 | sklárny Strání

Zpět na úvod


Lánský rejstřík 1671

Dorf Strany - dědina Strání

Viertel laaner

Martin Končitý vor Jura Končitý
Jan Horňák
Jan Flaška, der in dem 1656 jährigen
Bekanntniss Brief ein halb Viertel gewesen,
hat von dem Matula Hošdialek sein 1/2
Viertel sambt der Grundstell , darzu
angenommen handt also ein ganz Viertler
Worde.

Halbe Viertler 

Lukaš Vandiurka hat von dem Jura 
Vandiurka, welcher 1656 ein Viertler
gewesen das 1/2 Virtl sambt der halben
Grundstell angenommen 

 1 lat. 4

Halbe Viertler

Jan Vandiurka hat von dem Jura Vandiurka 
das anderte halbe Viertel sambt der Grundstell 
angenommen
Jan Šimků hat dem Šimek Mléčkův, der in 1656
jährigen Erkanntniss 1/4 gewesen ein 1/2 Viertel
sambt der halben Grundstell angenom
Jura Mléčků hat von Šimek Mléčků 1/4
Viertel sambt der auch der halben Grundstell
Angenommen 
Ondráš Poláchů hat von dem Vávra Poláchův,
Der 1656 ein Vierteler gewesen, ein halbes
Viertl sambt der 1/2 Grundstelle angenomen das
Andere 1/2 Viertel aber Bleibtöede sambt der 1/2 
Grundstell

 2 lat. 4

Jura Pavlíčík
Kateřina Zámečník
Eliáš Miklíčků
Jan Miklíčků
Jan Šupák
Jura Mikuš vor Adam Chvastula
Adam Gizlar vor Jan Šanovský
Martin Černůšek
Jura Šimků vor Šimek Hladík
Jan Žajgla vor Jan Bábíček

3.lat 10

Mikuláš Šupák vor Lida Šupáčka
Mikuláš Bojčků oder Brůzků
Martin Král
Jura Král
Jan Mikušík vor Jura Mikušík
Jura Mikušík vor Dorota Mikušova
Martin Polách vor Martin Gizlar
Michal Míčů vor Mikula Míčů

4 lat. 8

Jan Macků der Vater
Jan Mackových der Sohn
Vor Martin Hošťálek
Dorota Poláchová vor Ondřej Poláchů
Jura Kolaja vor Jan Kolaja
Mikuláš Jurkových

Grossgartler mit Acker

Martin Pitínský vor Ondra Podolan
Tomáš Radvan vor Jura Radvan
Jakub Hladký vor Jakub Hladký
Martin Podolan
Martin Švec vor Jura Žilka

5 lat. 10

Kateřina Markova vor Marek Flaška
Mikuláš Kolář vor Ondra Míčů
Marek Kubička
Tomáš Hubeček
Mikuláš Bruštík vor Martin Bruštík
Jan Kubových vor Adam Gizlar
Jan Kotuláš vor Marek Mazalka
Martin Eliášků vor Lukáš Vanďurka

6 lat. 10

Kleine Gartler mit Acker

Jura Bruštík vor Mikuláš Petrů
Ondra Mareček
Martin Macíčků
Michal Krejčí
Jura Miklíčků
Jan Kolář vor Dorota nach dem
Seel. Jurčový
Štefan Žabka
Martin Černošek vor Michal Mléčkův
Mikuláš Končitý
Pavel Tinků ein Miller mit einer Mehlgeng

7 lat. 10

Jura Tomášů ist d. 1656 ein grose
gartler, bleibt anjetze ein Klein gartler
Martin Tomášů hat den anderen Theil
des Jura Tomášů angenommen mit
Adam Wrwnisstian
Mikuláš Wrwnisstian hat von dem grossen
Podsedek seines Vaters den anderen halben
Theil angenommen

8 lat. 4

Tomáš Jerčík hat von dem grossen
Podsedek der Witwe Peterkin die
Helfte angenommen
Mikuláš Hudeček hat die anderte
Helfte von der Witwe Peterkin grossen
Podsedek angenommen

Heuzler mit Acker

Lukáš Slaník
Michal Zubáků vor Dorota Šafránková
Jakub Chromých
Jura Popelka hat eine aigene mühl mit
einer Mehlgeng
Jan Dorotků, d. 1656 ausgelassen gewesen

9 lat. 7

Neugestiffte von 1656
Grossgartler mit Acker

Jura Šupák hat die alte Grundstelle
des Vávra Polách 1656 angenommen,
der in dem 1656 Bekanntnis ausgelassen
worde

Gantz neugestiffte Heusler nach dem
1656 ten Jahr, welchen die obrigkeit auf
dem Wald ein Stück Feld, jedem pr 3 Mtz.
Auszuchauen bewilliget

Jura Hudec 
Jura Gajdoš  
Matěj Vyhovec 
Martin Kovařík 
Ondra Tomečků 
Michal Mikučů 

10 lat. 7

Neue öedung vom 1656 halb Viertler

Vávra Poláchův, welches er wegen
Unvermögenheit 1656 verlassen und
zwar ein Viertel gewesen, so hat aber das
eine halbe Viertl, wie ober gedacht worden der
Ondráš Poláchů angenommen
 
Heusler
 
Jura Podolan ist 1668 gestorben
Beneš Hanák hat d. 1668 wegen Unvermögenheit
den Grunt verlassen, welcher 1656
ausgelassen worde

 11 lat. 3  

Martin Jan   die so Heusler sind 1656
Jura Popelka   ausgelassen werden

 12 lat. 2
Stück  Mz.  8tl.  Mz.   8tl.   Mz.   8tl.

  5     -    -    13   2 2/3   26   5 1/3
  5     -    -    13   2 2/3   26   5 1/3 

  5   -    -     13   2 2/3   26   5 1/3


  5   -    -      6   5 1/3   13   2 - -

  20   -    -      46   5 1/3   93   2 - - 

  5    -    -      6   5 1/3   13  2 2/3


  5    -    -      6   5 1/3   13  2 2/3


  5    -    -      6   5 1/3   13  2 2/3
  5    -    -      6   5 1/3   13   2 2/3

 20    -    -     26   5 1/3   53   2 2/3

  5     -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
  5     -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
  5     -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
  5     -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
  5     -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
  5     -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
  5     -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
  5     -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
  5     -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
  5     -    -      6   5 1/3   13   2 2/3

 50    -    -     66   5 1/3   133  2 2/3

  5     -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
  5     -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
  5     -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
  5     -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
  5     -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
  5     -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
  5     -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
  5     -    -      6   5 1/3   13   2 2/3

 40     -    -      53  2 2/3  106   5 1/3

 5      -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
 5      -    -      6   5 1/3   13   2 2/3

 5      -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
 5      -    -      6   5 1/3   13   2 2/3
 5      -    -      6   5 1/3   13   2 2/3  5     -    -     10         20 
  5     -    -     10         20 
  5     -    -     10         20 
  5     -    -     10         20 
  5     -    -     10         20 

 50     -    -     83  2 2/3   166  5 1/3

  5      -    -     10         20
  5      -    -     10         20
  5      -    -     10         20
  5      -    -     10         20
  5      -    -     10         20
  5      -    -     10         20
  5      -    -     10         20
  5      -    -     10         20

 40     -    -      80        160   3      -    -      5         10
  3      -    -      5         10
  3      -    -      5         10
  3      -    -      5         10
  3      -    -      5         10

  3      -    -      5         10
  3      -    -      5         10
  3      -    -      5         10
  3      -    -      5         10
  3      -    -      5         10

 30      -    -     50         100


  5       -    -     5          10

  5       -    -     5          10
  5       -    -     5          10


  5       -    -     5          10

 20       -    -    20          40  5        -    -    5          10


  5        -    -    5          10  ?       -    -     1           2
  2       -    -     1           2
  2       -    -     1           2
  2       -    -     1           2
  2       -    -     1           2
  2       -    -     1           2

 19       -    -    16          32  5      -     -     10           20


  1     -     -      1           2
  1     -     -      1           2
  1     -     -      1           2
  1     -     -      1           2
  1     -     -      1           2
  1     -     -      1           2

 11     -     -     16          32  5     -    -     6   5 1/3    13  2 2/3  1      -     -    1           2


  1     -     -    1           2

  7     -     -    8  5 1/3      17 2 2/3

  1     -    -    1           2
  1     -    -    1           2

  2      -    -    2           4    
Bey diesem dorff befindet sich ein gantz untauglich grosses Stuck feld so von denen Wassergiessen verderbet worden auf 570 Metzen welches bey d. 1656 Jahrigen Commission nur allein an denen 1/4 laner per 300 M. ausgesetzt worden da dahaimb die Halbviertler und Grossgartler alda zusaben die obige Zahl 570M. austragen.
Extrackt dorf Strany
1.latus   altgesetzene wurth.  4
2.latus                  4
3.latus                 10
4.latus                  8
5.latus                 10
6.latus                  8
7.latus                 10
8.latus                  4
9.latus                  7

Sa angesetzene Würth      65
Neugestiffte von 1656
10 lat. die Summa 
Neugesetzene Würth        7
Neu öedung von 1656       3
11 lat. die Summa 
Alte öedung 
12 lat. die Summa         2
 Acker     Secunda    Tertia     Ertragen 
 Class      Class     in Lanen 
 Stück     M  8 tl     M  8 tl    gantz 8 tl      

 20       46  5 1/3    13 2 2/3
 20       26  5 1/3    53  2 2/3
 50       66  5 1/3    133  2 2/3
 40       53  2 2/3   106  5 1/3
 50       83  2 2/3   166  5 1/3
 40       80         160
 30       50         100
 20       20          40  
 19       16          32

 289   442  5 1/3  885   2 2/3   9   3 2/3


 17     16   - - -   32   - - -    - -  2 2/4
  7      8   5 1/3  17   2 2/3   - -  1 2/4


  2     2    - - -   4   - - -    - -   1 3/4