Rodokmen
 | Vývod předků
 | Výklad příjmení
 | Foto rodina
 | O mě

Strání
 | Urbář 1592
 | Soupis 167X
 | Lánský rejstřík 1671
 | Tereziánský k. 1753
 | Soupis domů 1755
 | Robotní seznam 1777
 | Kontribuce 1819
 | Indikační skica 1828
 | Vceňovací operát 1841
 | Sčítání lidu 1869 Hotovo po č.p. 70
 | Poměry ve Strání 1896
 | 
Matriky
 | Pudmistři
 | Kněží
 | Četnická stanice
 | Pošta
 | Škola Připravuje se
 | Školní kronika Strání
 | Školní kronika Květná
 | Clo a mýto
 | Živnosti 1854 - 1951
 | Mapy
 | Pohlednice Opraveno
 | Fotogalerie Opraveno
 | Fotky s popisem
 | Tvrz
 | Výklad příjmení
 | Emigrace
 | I.světová válka
 | Slovácká brigáda Nové
 | II.světová válka
 | Protikomunistický odboj
 | Strání v tisku
 | Pracovní

Sklářství
 | Sklárna Květná
 | Skláři v pol.19.st.
 | Skláři L.P.1900
 | Skláři L.P.1910
 | Skláři L.P.1921
 | Původ sklářů Připravuje se
 | Patroni sklářů
 | Obchod se sklem
 | Moravské sklárny Připravuje se
 | Slovenské sklárny
 | Mapa skláren Nové

Odkazy
 | obec Strání
 | sklárny Strání

Zpět na úvod


Obchod se sklem

Obchod se sklem na lichtenštejnském panství Uherský Ostroh, jehož produkci zajišťovala sklárna v Květné u Strání, byl organizován přímo vzorově a nepřekvapuje, že se na něm podíleli rovněž Židé. Na tomto panství existoval již před vznikem sklárny v Květné, založené 1792 - 1795, krámek na prodej skla, nevíme zda jej provozovali Židé. Každopádně od uzavření smlouvy z 13. Října 1800, podle níž byl umístněn ve Strání, byl již trvale v rukou Židů. Nejprve jej měl pronajmut Markus Winter z Hluku, roku 1804 na několik měsíců Emanuel Winter z Uherského Ostrohu a pak Jakob Adler, jemuž byla roku 1807 smlouva o pronájmu prodloužena o dalších 6 let. Kdo provozoval krámek poté ,nevíme, ale v letech 1822 - 1830 byl jeho nájemcem Moyes Tuschak z Uherského Ostrohu. Existence krámku a jeho výnosy byli závislé na výsledcích výroby sklárny v Květné. Když tato ve 30. letech 19. Století dočasně zastavila výrobu, zanikl i krámek a nebyl pak již obnoven. Markus Winter se po odchodu z krámku podílel na činnosti sklárny dodávkami potaše a popela.
Václav Štěpán, Židé a Morava 1999