Rodokmen
 | Vývod předků
 | Výklad příjmení
 | Foto rodina
 | O mě

Strání
 | Urbář 1592
 | Soupis 167X
 | Lánský rejstřík 1671
 | Tereziánský k. 1753
 | Soupis domů 1755
 | Robotní seznam 1777
 | Kontribuce 1819
 | Indikační skica 1828
 | Vceňovací operát 1841
 | Sčítání lidu 1869 Hotovo po č.p. 70
 | Poměry ve Strání 1896
 | 
Matriky
 | Pudmistři
 | Kněží
 | Četnická stanice
 | Pošta
 | Škola Připravuje se
 | Školní kronika Strání
 | Školní kronika Květná
 | Clo a mýto
 | Živnosti 1854 - 1951
 | Mapy
 | Pohlednice Opraveno
 | Fotogalerie Opraveno
 | Fotky s popisem
 | Tvrz
 | Výklad příjmení
 | Emigrace
 | I.světová válka
 | Slovácká brigáda Nové
 | II.světová válka
 | Protikomunistický odboj
 | Strání v tisku
 | Pracovní

Sklářství
 | Sklárna Květná
 | Skláři v pol.19.st.
 | Skláři L.P.1900
 | Skláři L.P.1910
 | Skláři L.P.1921
 | Původ sklářů Připravuje se
 | Patroni sklářů
 | Obchod se sklem
 | Moravské sklárny Připravuje se
 | Slovenské sklárny
 | Mapa skláren Nové

Odkazy
 | obec Strání
 | sklárny Strání

Zpět na úvod
SVÝM PADLÝM BRATŘÍM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
VĚNUJÍ OBČANÉ STAROMĚŠTÍ.
L.P.1923.


ZA STAROSTY M. NOVÁKA.


HEJDA JOS. 1914
ROZÚMEK JAN 1914.
BLAHA FRANT. 1915.
TALÁŠEK ANT. 1915.
VAŠČÁK ANT. 1915.
KAFKA JOS. 1915.
CHRÁSTEK TOM. 1916.
BĚLOŠEK VÁCL. 1916.
ČÍZEK JOS. 1916.
KŘIVÁK FERD. 1917.
VAŠČÁK JOS. 1918.
CHRÁSTEK VOJT. 1918.
GREBENÍČEK TOM. 1919. ODPOČINUTÍ LEHKÉ DEJ JIM O PANE ! PELKA FRANT. +1917. HORSHLEŠ AN. +1917. NOVÁK VINC. +1915. MAŘÁK FRANT. +1915. OSOHA JOS. +1917. PELKA JAN +1916. BURDA PETR +1917. JANOVSKÝ KAREL +1916. DOSTÁL ANT. +1918. TOBOČA FRANT. +1914. VEČEŘA ANT. 1914. HOFEREK VIKTOR +1914. VANĚK +1918. VRANA URBAN +1917. VÁŠA ST. 1915. VAVŘÍK MATĚJ +1915. TRAVNÍK FR. +1916. CHRÁSTEK JOS. +1915. OTEPKA JOSEF +1916. KLOFÁČ M. +1920. HEJDA JOS. +1917. MALÍK FR. +1917. HOLÁŇ FRANT. +1915. HOREHLEĎ JAN +1915. BATUŠEK STAN. +1915. NOVÁK FRANT. +1916. SMĚLÍK TOM. +1915. VERBÍK ANT. +1916. MARVALD ADOLF +1915. VAVERKA ŠTĚPÁN +1916. KŘIVÁNEK MET. +1918. BEDNAŘÍK TOM.+ 1915. MIHEL TOM. +1918. SURAL JOS. +1916. BLAŽEK JOSEF +1916. HEJDA BEDŘ. +1915. HUSEK MET. +1915. PITLÍK AL. +1915. GREGER SIMON +1918. SCHILDER KAREL +1916. MAŘÁK JAN +1915. KAŠTÁNEK ANT. +1915. ŠAFÁŘ OSKAR +1916. HOREHLEĎ CYRIL +1915. NOVÁK TOMÁŠ +1919. VANĚK MATOUŠ +1914. BURDA FRANT. +1914. PITLIK BEDŘICH +1919. HOREHLEĎ ANT. +1919. HUNKA VINCENC +1915. HOLÁŇ VOJ +1915. BLÁHA JOSEF +1918. VRBA JOS. +1918. VLK LEOP. +1919. TALÁK KAR. +1919. TALÁK JAN +1917. KUBÍK FR. +1918. GREBENÍČEK FLOR. +1920. ŘÍHA JOS. +1915. NĚMEČEK CYR. +1917. JAHODÍK VIKT. +1914. LAPČÍK AL. +1916. ČIHAL FR. +1914. ZBOŘIL TOM +1919. PUDELKA IGNAC. +1915. NĚMEC ANT. +1916. NOVÁK JAN +1916. BAJAJA TOMÁŠ +1918 GALA ANT. +1915. VAVŘÍK FRANT. +1915. VALÁŠEK LUD. +1915. VÍTOVSKÝ ONDŘEJ +1917
STALČÍK FRANTIŠEK +1921 HÁJEK FRANT. +1918.
DOBEŠ FRANT. +1917.
DOBEŠ MATOUŠ +1915.


CHRÁSTEK FR. +1919.
PIŠTĚK JOS. +1916.