Rodokmen
 | Vývod předků
 | Výklad příjmení
 | Fotky rodina
 | O mě

Strání
 | Urbář 1592
 | Soupis 167X
 | Lánský rejstřík 1671
 | Tereziánský k. 1753
 | Soupis domů 1755
 | Robotní seznam 1777
 | Kontribuce 1819
 | Indikační skica 1828
 | Vceňovací operát 1841
 | Sčítání lidu 1869 Hotovo po č.p. 70
 | Poměry ve Strání 1896
 | 
Matriky
 | Pudmistři
 | Kněží
 | Četnická stanice
 | Pošta
 | Škola Připravuje se
 | Školní kronika Strání
 | Školní kronika Květná
 | Clo a mýto
 | Živnosti 1854 - 1951
 | Mapy
 | PohledniceOpraveno
 | FotogalerieOpraveno
 | Fotky s popisem
 | Tvrz
 | Výklad příjmení
 | Emigrace
 | I.světová válka
 | Slovácká brigáda Nové
 | II.světová válka
 | Protikomunistický odboj
 | Strání v tisku

Sklářství
 | Sklárna Květná
 | Skláři v pol.19.st.
 | Skláři L.P.1900
 | Skláři L.P.1910
 | Skláři L.P.1921
 | Původ sklářů Připravuje se
 | Patroni sklářů
 | Obchod se sklem
 | Moravské sklárny Připravuje se
 | Slovenské sklárny
 | Mapa skláren Nové

Odkazy
 | obec Strání
 | sklárny Strání

Zpět na úvod


Pudmistři, fojti, starostové

seznam doplňuji průběžně

Seznam pudmistrů
rok jméno č.p. zdroj
1777 Jan Popelka 28 robotní seznam
1797 Jan Popelka svatební smlouvy
1797 Josef Popelka svatební smlouvy
1801 Josef Popelka svatební smlouvy
1808 Jan Winter 34 svatební smlouvy
1814 Jan Winter 34 svatební smlouvy
1816 Jan Winter 34 svatební smlouvy
1819 Anton Popelka obecní počty
1821 Václav Guriča asi 16 diarium
1826 Josef Jurtík 23 obecní počty
1827 Josef Jurtík 23 svatební smlouvy
1828 Matěj Popelka asi 13 obecní počty
1829 Matěj Popelka asi 13 svatební smlouvy
1831 Jan Popelka obecní počty
1841 František Winter 84 vceňovací operát
1846 Tomáš Končitík asi 125 obecní počty
1852 Martin Nuzík obecní počty


Seznam fojtů
rok jméno č.p. zdroj
1777 Martin Gajdošík 40 robotní seznam


Další
rok jméno funkce č.p. zdroj
1819 Anton Nesvadba písař
1821 Florián Adámek obecní hospodář
1869 Josef Kuchinka písař

Seznam starostů
rok jméno č.p. zdroj
1873 - 1885 František Kohn 18 Školní kronika
Moravská Orlice
Našinec
1890 - 1893 Jiří Zderčík
1894 - 1896 Martin Vintr
1897 - 1899 Karel ze Schouppé
1899 - 1904 Jiří Zderčík
1904 - 1919 Josef Kohn
1919 Jan Šupák
1919 - 1923 Jan Grebík
1923 - 1928 Josef Vintr
1928 - 1932 Hubert Götz
1932 - 1935 Filip Končitík
1936 - 1942 Jan Zetka
1942 - 1945 Martin Vintr

starosta Josef KOHN


Seznam předsedů MNV
rok jméno č.p. zdroj
1945 Ladislav Hofbauer
1945 - 1948 Rudolf Popelka 118
1948 - 1954 Jan Popelka 155
1954 - 1959 František Kolesík
1959 - 1960 Antonín Jankových
1960 - 1964 Leopold Převor
1964 - 1971 Josef Zámečník 661
1971 - 1976 Josef Zámečník 601
1976 - 1989 Josef Guriča