Rodokmen
 | Vývod předků
 | Výklad příjmení
 | Fotky rodina
 | O mě

Strání
 | Urbář 1592
 | Soupis 167X
 | Lánský rejstřík 1671
 | Tereziánský k. 1753
 | Soupis domů 1755
 | Robotní seznam 1777
 | Kontribuce 1819
 | Indikační skica 1828
 | Vceňovací operát 1841
 | Sčítání lidu 1869 Hotovo po č.p. 70
 | Poměry ve Strání 1896
 | 
Matriky
 | Pudmistři
 | Kněží
 | Četnická stanice
 | Pošta
 | Škola Připravuje se
 | Školní kronika Strání
 | Školní kronika Květná
 | Clo a mýto
 | Živnosti 1854 - 1951
 | Mapy
 | PohledniceOpraveno
 | FotogalerieOpraveno
 | Fotky s popisem
 | Tvrz
 | Výklad příjmení
 | Emigrace
 | I.světová válka
 | Slovácká brigáda Nové
 | II.světová válka
 | Protikomunistický odboj
 | Strání v tisku

Sklářství
 | Sklárna Květná
 | Skláři v pol.19.st.
 | Skláři L.P.1900
 | Skláři L.P.1910
 | Skláři L.P.1921
 | Původ sklářů Připravuje se
 | Patroni sklářů
 | Obchod se sklem
 | Moravské sklárny Připravuje se
 | Slovenské sklárny
 | Mapa skláren Nové

Odkazy
 | obec Strání
 | sklárny Strání

Zpět na úvod


Škola ve StráníŠkola ve Strání v roce 1898

UČITELÉ VE STRÁNÍ


rok příjmení jméno uveden jakočíslo popisné
1708 WALDER Joan ludimagister Strannensis
1715 UHER Gregorius ludirector Strannensis
1720 GAJDOŠÍK Andreas ludirector
1725 BORÝ Jan
1748 BORUS (BORÝ) Antonius ludirector Strannensis
1762 ŽLUNA Pavel
1765 BOR?? Joannes ludirector
RŮŽIČKA Antonín
RŮŽIČKA Pavel
HORNISCHER Josef
HORNISCHER František
MIKA Vavřín
BENEŠÍK Antonín
DOUFALÍK Alois
VOJTĚCH Petr
PAVLACKÝ Josef
MIKA Vavřín
ŠŤASTNÝ Eduard
SOUKUP Jan
STÜRZENHOFFER Karl
PERNIČKAJan
KOPEČNÝ Karel
MACHÁŇ Vincenc

Dějiny školy

(podle školní kroniky)

V roce 1725 ustanoven prvním učitelem Jan Borý, školní budovy však ještě nebylo. Učitel býval v domku, který nyní čís. 87 označen jest. Na místě kde nynější škola stojí bývala chaloupka s malými okénky, a v této nepatrné budově počalo se ponejprv símě osvěty vštěpovati mladým budoucím občanům osady. Teprve roku 1762 přistavěla obec vedle této budovy 1 světničku a komůrku jako byt pro učitele. Kdyžpak roku 1770 dosáhl počet dítek asi 100 a světnička školní malá byla, vystavěla obec školní světnici větší, a v této nově vystavěné světnici se vyučovalo až do roku 1831, tedy 61. rok. Toho roku se počal byt učitelův pro špatné základy bořiti a tehdejší učitel Fr. Hornischer musel se svoji rodinou do světnice školní přestěhovati a bývati mezi školními dítkami. Když pak i střecha nad budovou školní spadla, odstěhoval se Fr. Hornischer do chalupy čís. 90, kde býval 6 roků, pak přesídlil do čísla 87, kde býval a ž do roku 1842. Teprve dne 16. září tr. Odstěhoval se do bytu nového, ale vyučováno bylo v čísle 59 po dvě zimy, a čas v sýpce obecní. Po mnoha komisích došlo konečně ku stavbě školy. Náboženský fond vyplatil řemeslníky. Vrchnost v Ostrohu dala cihly pálené, kamení, vápno, dřevo a břidlici. Obec dala nádenickou práci a dovážku.
Spotřeba materiálu:

55 sáhů kamení
476 fůr písku
478 měřic vápna
98 700 cihel
11 000 břidlic
140 korýtek
63 1 otépek palocku
9450 hřebíků štukatérových
21 1 drátu
6 centů železa
214 kusů měkkého dřeva 8/9 colu
149 kusů měkkého dřeva 7/8 colu
190 kusů měkkého dřeva 5/6 colu
92 kusů měkkého dřeva 4/5 colu
25 dubových fošen
2 kopy a 27 kusů falcových desek
7 1/3 kopy lat
84 1 kopy hřebíků latových
8 smoly
1 loje

Fr. ŠVESTKA