Rodokmen
 | Vývod předků
 | Výklad příjmení
 | Fotky rodina
 | O mě

Strání
 | Urbář 1592
 | Soupis 167X
 | Lánský rejstřík 1671
 | Tereziánský k. 1753
 | Soupis domů 1755
 | Robotní seznam 1777
 | Kontribuce 1819
 | Indikační skica 1828
 | Vceňovací operát 1841
 | Sčítání lidu 1869 Hotovo po č.p. 70
 | Poměry ve Strání 1896
 | 
Matriky
 | Pudmistři
 | Kněží
 | Četnická stanice
 | Pošta
 | Škola Připravuje se
 | Školní kronika Strání
 | Školní kronika Květná
 | Clo a mýto
 | Živnosti 1854 - 1951
 | Mapy
 | PohledniceOpraveno
 | FotogalerieOpraveno
 | Fotky s popisem
 | Tvrz
 | Výklad příjmení
 | Emigrace
 | I.světová válka
 | Slovácká brigáda Nové
 | II.světová válka
 | Protikomunistický odboj
 | Strání v tisku

Sklářství
 | Sklárna Květná
 | Skláři v pol.19.st.
 | Skláři L.P.1900
 | Skláři L.P.1910
 | Skláři L.P.1921
 | Původ sklářů Připravuje se
 | Patroni sklářů
 | Obchod se sklem
 | Moravské sklárny Připravuje se
 | Slovenské sklárny
 | Mapa skláren Nové

Odkazy
 | obec Strání
 | sklárny Strání

Zpět na úvod
I. světová válka
Padlí

pomožte prosím doplnit

Položili život za císaře a za vlast - čest jejich památce!"Bohu všemohoucímu ,se zavazujeme slavnostní přísahou, že budeme věrni Jeho apoštolskému Veličenstvu, svému nejosvícenějšímu panovníkovi
Františku Josefu I., z boží milosti císaři rakouskému, králi českému atd. a apoštolskému králi uherskému a že ho budeme poslušni,
jakož i jeho generálů a vůbec všech svých představených a vyšších, že je budeme ctít a chránit, že budeme jejich nařízení a rozkazy ve všech
služebních výkonech plnit, že budeme statečně a mužně bojovat proti kterémukoli nepříteli a podle vůle Jeho Veličenstva kdekoli, na vodě
i na zemi, ve dne i v noci, v bitvách, v útocích, v bojích a v podnicích každého druhu, zkrátka na každém místě, v každý čas a za všech
okolností, že nikdy neopustíme svých jednotek, praporů, standart a děl, že nikdy nevstoupíme s nepřítelem ve styk, nýbrž vždy se budeme
chovat ve shodě s válečnými zákony, jak se sluší řádným válečníkům, a takto ve cti žíti a zemříti. Tak nám dopomáhej Bůh! Amen."


Potvrzeno - uvedeno v Seznamu ztrát nebo v Kartotéce padlých
příjmení jméno hodnostjednotkanarozen zemřelpoznámka oznámení vyšlo dne
LENZ Richard IR 8 1887 Gmünd 22.9. 1914Jagodynja? Srbsko
ŠPRTEL Antonín Infnt. IR 3 11.12.1881 St. Hrozenkov24.11.1914 pol. nemocnice 7/1
POPELKA Josef ResKorp. IR 3, 1. Komp. 1886neuvedeno 19. 10. 1914
REŇÁK Josef ErsResInfnt. k.k. LIR 25, 10. Komp.2.10.188610.3.1915 zaj. táb. Skobelev,Ferganská oblast, Ruskopohřben v Skobelevě
VRÁNEK Ignác Zugsf. IR 75, 12 Komp. 189124. 3. 1915 Torun v databázi uveden jako Čeněk30. 4. 1915
DOBIŠ Ferdinand Infnt. k.u. LIR 15 18.1.18781. 6. 1915 Užhorod nemocnice pohř. 2.5.1915 v hromadném hrobě v nemocnici, břišní tyfus27. 8. 1915
KOLAJA Josef voj.dov 16.9.188512.6.1915 prohlášen za mrtvého
BRUŠTÍK Antonín Drag. DR 6, 2 Esk. neuv.8. 6. 1915 19.7.1915
TINKA Josef Infnt. IR 3, 18. Komp. 1882 2.7.1915 Tarlów, Wierzbrukpohřben u Tarlówa, Rus. Polsko 26. 8. 1915
ZÁMEČNÍK František Infnt. IR 3, 5. Komp. 187321. 7. 1915 26.8.1915
TINKA Jan FJB 2 1874 17. 7. 1915 Tryneza, Przevosk, Polsko
ŽAJGLA Antonín Infnt. k.k.LstEtappB 505 1872 17. 7. 1915 Pohřben v Rudníku 19.10.1915
MIKLÁŠ Martin Infnt. k.k. LstB 42, 3 Komp. 187321. 7. 1915 26.8.1915
HALODA Jan Infnt. k.k. LstB 42, 8 Komp. 187321.7. 1915 26.8.1915
KONČITÍK Josef Zugsf. IR 3, 4. Komp. 188426. 7. 1915 San. Martino, Přímoří pohřben v San Martino 1.10.1915
POLÁCH Adolf Infnt. IR 3, 6. Komp. 189413.12.1915 v zaj. táb. Tockaje, Samara , Ruskopohřben na hřbitově zaj. tábora
POPELKA Josef Infnt. IR 3, 188522.6.1915 Soerluzzo Meran Tiroly pohřben v Trafoi Meran Tyroly
MACÍČEK Jan Infnt. IR 3, 6. Komp. 18976.7.1916 Szwejków, Haličpohř. 7.7.1916 Szwejków
POPELKA Antonín Infnt. IR 80, 189510.8.1916 v boji, na italském bojišti
ADÁMEK Antonín LstJäg. TJR 4, StreifKomp. 6 188520.9.1916 27.12.1916
JANOVSKÝ Antonín Infnt. k.k. LIR 25, 10. Komp.189623. 1. 1916 Berestiany, Volyňpohř. 24.1.1916 v Berestiany 29.2.1916
POPELKA Jan Infnt. IR 54, 2. Komp. 189022.2.1916 28. 3. 1916
POPELKA Jan LstInft. IR 80, 5. Komp 189111.8.1916 27.10.1917
PAVLUŠ Martin LstJag. FJB 25, 189323. 4. 1916 Podle hlášení Ruského Červeného kříže .. 25.4.1917
POPELKA Martin Infnt IR 3, 15 Komp. 189724. 6. 1916 Sofiewka, Volyň, Rus. 25.6.1916 Wilheminowka u Bludowa 22.7.1916
NOVÁK Antonín InftTitGefr. IR 3, 13. Komp. 18953. 7. 1916 26.9.1916
KÜHN Hubert Oblt i.d. Res.Feldtransportleitung 188314.5.1916 Franz Joseph Spital Wien3.7.1916
ZÁMEČNÍK Antonín Infnt. IR 3, 6. Komp. 21.3.189527. 11. 1916 u Dorua Vatry, Bukovina pohřben v místě
JANOVSKÝ Antonín voj. dov. 26.12.1893 4.5.1917prohlášen za mrtvého
VILÍMEK Josef Infnt. 1873 10.4.1917, zál. nem.č.3, Kroměříž pohř. 12.4.1917 v Kroměříži
JURTÍK Ondřej Jäg. FJB 14, 4. Komp. 21.12.189520.9.1917 Wien (tuberkuloza) 5.1.1918
MIMOCHODEKJan Infnt. IR 3, 6. Komp. 189822.9.1917 Brestavice, Přímoří 23.9.1917 Přímoří voj hř.V Berjo
KNOTEK Josef Schütze k.k. SchR 25, 9. Komp.18981. - 10. 10. 1917 15.5.1918
ZDERČÍK Martin ErsResGefr. k.k. SchR 25, 2. Komp.18835.2.1918 Fortige, Treviso Itáliepohřben Piave de Soligo 15.5.1918
KOHN Josef LstInfnt. IR 99, 10. Komp. 18993.15. 8. 1916 13.3.1917
BRUŠTÍK Antonín Jäg. FJB 25 197613.9.1917 30.11.1917
HALODA Pavel LstDrag. DR 6, 3 Schwad. 189729. 8. 1918 10.12.1918
BRUŠTÍK Jan k.k. LIR 25 17.8.189519.9.1918 Montello, Itálie
JURTÍK Jan Gefr. FJB 25, 18978.10.1918 v lese Caudres u Verdunu, Francie nemohl být pohřben, území obsazeno nepřítelem
POPELKA Antonín k.k. LIR 25 25.4.1891 21.1.1920 byl prohlášen za mrtvého
KLIŠČŽEVIČŽBohumil 5.11.1899 24.10.1920 byl prohlášen za mrtvého


Zatím nepotvrzeno
příjmení jméno hodnostjednotkanarozen zemřelpoznámka oznámení vyšlo dne---------
HORÁK Josef 1915
POMAJBA Jan 1915
DITRICH Karel 1916
DOSTÁLÍK František 1917
ADLER Julius 1917
JANOVSKÝ Antonín 15.2.1896 1918padl na ruském bojištiDekorovaní

vyznamenání:
-------------------------------------------BTM - Bronzene Tapferkeitsmedaille - bronzová medaile za statečnost--------------------------------------------
-------------------------------------STM - Silber Tapferkeitsmedaille - stříbrná medaile za statečnost--------------------------------------------
-------------------------------------------BM-RK - Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz Bronzene Medaille - Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž bronzová medaile--------------------------------------------

příjmení jméno hodnostjednotkanarozenvyznamenání
ZámečníkFrantišekInfnt.IR 31873BTM
Vránek Ignác STM II.kl.
Götz Hubert Feldw. IR 3 STM II. kl.
Novák Jan ResInfst IR 3 STM II.kl
Winter Jan Infnt. IR 3 STM II.kl
Kopečný Karl Kadt i. d. R. IR 103 STM II.kl
PopelkaKarelFeldw.IR 91STM II.kl
Popelka Josef Drag.DR 6 BTM
Popelka Karel Feldw. FJB 25 STM II. kl.
Grebík František Unterjäg. FJB 25 BTM
Popelka Josef Jäg. FJB 25 BTM
Winter Pavel Jäg. FJB 25 BTM
BurgerPavelInfnt.IR 3?
Ješko Hubert Infnt.IR 3 BTM
Končetík Josef Zugst. IR 3 STM II. kl.
Nuzík Jan Infnt. IR 3 STM II.kl
Burger Pavel Infnt. IR 3 BM-RK

Ranění a zajatí

podle "Seznam ztrát"
a "Zprávy o raněných a nemocných"


příjmení jméno hodnostjednotkanarozen zapsán jakopoznámka oznámení vyšlo dne
Adámek Jan LstInfnt. IR 99, 10 Komp. 1891 zraněn 9.3.1917
Adámek Stanislav Infnt. k.k. LIR 25, 1891 zraněn zugeteilt dem k.k. LIR 18 22.9.1915
Adámek Vincent LstSapp. SappB. 2, 3. Komp. 1897 zraněn 9.8.1917
Bruštík Jan LstInfnt. IR 3, MG Komp. III 1895 zraněn 11.4.1917
Bruštík Jan
Bruštík Josef LstInfnt. IR 99, 7 Komp. 1892 zraněn 9.3.1917
Bruštík Martin
Bušo Martin Infnt. IR 3 1878 zajetí Rusko 9.2.1916
Bušo Martin Infnt. k.k. LstIR 52, Komp. 1878 zajetí 28.7.1915
Dobiš Ferdinand Infnt. k.u. 15 LIR, 5. Komp.1878zraněnFestungspital Krakov 16.12.1914
Fürst Hermann ResJäg. FJB 25, 3. Komp. zraněn 26.10.1914
Fürst Hermann ResJäg. FJB 25, 3. Komp. 1881 zajetí 13.7.1916
Götz Hubert
Haloda Jiří Infnt. k.k. LstIR 26, 7 Komp. 1877 zraněn 26.10.1916
Haloda Jiří Infnt. k.k. LstIR 25, 7. Komp. 1877 zraněn 11.1.1916
Haloda Josef Infnt. k.k. LIR 25, 8. Komp. 1893 zraněn 9.9.1916
Hrbák Ondřej Ul. k.k.LUK 6, RgtsStb. 1897 zraněn 13.3.1917
Hrubý Josef LstJäg. FJB 17 1888 zajetí 19.10.1916
Jankových Martin
Janovský Jan
Janovský Josef ErsRes. Jag. FJB 25 1882 zajetí Rusko 3.4.1917
Janovský Josef
Janovský Josef LstInfnt. IR 3, 1. Komp. 1898 zraněn 16.6.1917
Ješko Hubert
Jurtík Josef LstInfnt. IR 3, 6 Komp. 1898 zajetí Rumunsko 2.3.1917
Jurtík Ondřej LstJäg. FJB 14, 4 Komp. 1895 zajetí
Jurtík Ondřej
Knotek Josef Infnt. IR 3, 11. Komp. 1885 zajetí Rusko 14.9.1916
Kohn Antonín Infnt. k.k. LIR 25, 6. Komp. 1896 zajetí 17.12.1915
Kohn Martin Infnt. IR 10, 2. ErsKomp. 1890 zajetí Pensa Rusko 11.12.1916
Kocian František LstGefr. IR 3, 16. Komp. 1897 zraněn 19.11.1917
Kolaja Josef LstJäg. FJB 14, 4 Komp. 1895 zraněn 9.8.1915
Kolaja Josef ErsRes. IR 3, 6 Komp. 1886 zajetí Samara, Rusko 9.2.1916
Macíček Jan LstInfst.IR 3, 12. Komp. 1897 zraněn 3.10.1916
Macíček Josef Infnt. k.k. LIR 28 1895 zraněn 30.8.1915
Macíček Martin Infnt. IR 8, 7. Komp. 1889 zraněn 17.9.1915
Matheisel Josef Schütze k.k. SchR 25, MG Komp 1 1883 zraněn 8.11.1917
Mikláš Antonín ResInfnt. IR 3, 7. Komp. 1890 zajetí Evakuationsspital No: 64 9.2.1916
Mikláš František Infnt. k.k. LIR 8, 3 Komp. 1896 zraněn 6.11.1915
Mimochodek Jan LstInft. IR 3, 16 Komp. 1898 zraněn 16.5.1917
Mimochodek Jan Zugsf. k.k. LstB 42, MGA 1878 zraněn 21.9.1916
Neškera Antonín Ul. k.k. Rt. SchR. 4, 3 Schwd. 1894 zraněn 4.12.1918
Novák FrantišekInfnt. IR 102, 3. Komp.1894 Typhus RekonvSpital in Kassa 18.6.1915
Novák Jan Infnt. IR 3, 1. ErsKomp. 1893 zajetí Carini Palermo 9.2.1916
Pevný Josef LstInfnt. IR 80, 10. Komp. 1895 zraněn 29.9.1915
Polách Adolf Infnt. IR 3, 6. Komp 1894 zajetí Samara, Rusko 9.2.1916
Popelka Jan Infnt. k.k. LIR 8, 3. Komp. 1896 zraněn 15.10.1915
Popelka Jan ErsRes. TitGefr. IR 3 1887 zraněn, zajat Militärspital Moskva 9.2.1916
Popelka Jan LstJäg. FJB 17, 1882 zajetí Rusko 19.10.1916
Popelka Jan Infnt. IR 54, 16. Komp. 1892 zraněn 10.12.1914
Popelka Jan Gefr. k.k.LstB 42, 2. Komp. 1872 zraněn 11.1.1916
Popelka Jan Schütze k.k. GschR.1, 11. Komp. 1897 zraněn 1.9.1917
Popelka Martin LstInft.k.k. LIR 25 1896 zajetí Charkov, Rusko 23.1.1917
Reňák Štefan Inft. k.k. LIR 25, 10. Komp. 1881 zajetí 11.1.1916
Reňák Josef ResInft. k.k. LIR 25, 1. Komp. 1886 zajetí Taškent, Rusko 21.3.1916
Steckbauer Ignác GefrTitKorp. k.k. LIR 25, 11. Komp. 1892 zajetí Stary Saperny Lager Taškent 7.12.1916
Straus Adolf LstInft IR 3, 11. Komp. 1897 zraněn 14.12.1917
Štipčák Jiří LstJäg. FJB 25, 4. Komp. 1891 zraněn 10.9.1918
Šupák Ondřej Infnt. k.k. LIR 25, 8. Komp. 1896 zajetí Rusko 9.9.1916
Tinka Jan ErsResInft. IR 3, 5. Komp. 1891 zajetí Moskva 16.9.1916
Tinka Jan Jäg. FJB 2, 1. Komp. 1874 zraněn 28.8.1915
Tinka Florián LstInfnt. IR 3, 17 Komp. 1897 zraněn 24.6.1916
Tinka Ondřej Infnt. k.k. LstIR 25, 5 Komp. 1878 zraněn 11.2.1916
Winter Jan Infnt. IR 3, 12. Komp. 1894 zajetí Rusko 7.3.1916
Zahradník Otto EinjFreiwTitZugsf IR 3, 21. Komp. 1897 zraněn 16.9.1916
Zámečník Martin Infnt. k.k. LIR 25, 10. Komp. 1883 zajetí Taškent, Rusko 21.3.1916
Zámečník Antonín Infnt. IR 3, 16. Komp. 1891 zraněn 30.8.1915
Zámečník Josef Infnt. IR 3, 19. Komp. 1886 zraněn 5.5.1916
Zimmermann František LstJäg. FJB 25, MGKomp. 1897 zraněn 28.3.1918
Zimmermann František Infnt. IR 3,7. Komp.1897 zraněn 5.4.1916
Zderčík Josef LstInfnt. k.k. LIR 25, 6. Komp. 1882 zraněn 7.10.1916
Zderčík Martin Infnt. k.k. LIR 25, 4. Komp. 1883 zraněn 9.9.1916
Zetka Josef ResKorp. IR 3, 5. Komp. 1884 zajetí Rusko 16.9.1916
Zetka Josef Infnt. k.k. LstB 42, 3 Komp. 1896 zraněn 24.8.1916
Zetka Josef LstGefrTitKorp. IR 3, MG Komp. II 1895 zraněn 13.8.1918

Jednotky:
-----------------------IR - Infanterieregiment - pěší pluk--------------------------------------------
----------------------FJB - Feldjägerbataillon - prapor polních myslivců-----------------------
---------------------------------------------TJR - Regiment d. Tiroler Kaiserjäger - pluk tyrolských cís. myslivců-----------------------
------------DR - Dragonerregiment - dragounský pluk-----------------------
-------UR - Ulanenregiment - hulánský pluk-----------------------
----------------------------------------------k.k. LIR - k.k. Landwehrinfanterieregiment - zeměbranecký pěší pluk-----------------------
-------------------------------------------------------------------------k.u. LIR - k.u. Landwehrinfanterieregiment - honvédský pěší pluk (uherský zeměbranecký)-----------------------
--------------------------------------------k.k. SchR - k.k. Schützenregiment - střelecký pluk (zeměbranecký)-----------------------
--------------------------------------------------k.k. LstIR - k.k. Landsturminfanterieregiment - domobranecký pěší pluk-----------------------
-----------------------------------------------------------------------k.k. LUK- k.k. Landwehrulanenregiment - zeměbranecký hulánský pluk--------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------LstEtappB- Landsturm Etapp Bataillon - domobranecký prapor zápolní--------------------------------------------
----------------------------------------------LstB - Landsturm Bataillon - domobranecký prapor--------------------------------------------
-----------------------------------SappB - Sappeurbataillon - ženijní prapor--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------RtSchR - Reitendes Schützenregiment - jezdecký střelecký pluk--------------------------------------------
-------------------------------Rgts. Stb. - Regimentsstab - Štáb pluku--------------------------------------------
-------------------------------------------------------GschR - Gebirgsschützenregiment - horský střelecký prapor--------------------------------------------
-----------------------------------------------------------Feldtransportleitung - Velitelství polních zásobovacích oddílů--------------------------------------------
---------------Komp. - Kompagnie - rota--------------------------------------------
---------------------------------------ErsKomp. - Ersatz Kompagnie - náhradní rota--------------------------------------------
----------------------StreifKomp. - průzkumná rota--------------------------------------------
--------------------------------------------------------MG Komp. - Maschinengewehrkomagnie - kulometná rota--------------------------------------------
--------------------------------------------------MGA - Maschinengewehrabteilung - kulometný oddíl--------------------------------------------
----------------------Esk. - Eskadron - jezdecká rota--------------------------------------------
-------------------------------------------Schwad. - Schwadron - švadrona - jezdecká rota--------------------------------------------

Hodnosti:
Mužstvo: podle zařazení - Infnt. - Infanterist - pěšák
--------------------------Jäg. - Jäger - myslivec
---------------------Ul - Ulan - hulán
---------------------------------Drag. - Dragoner - dragoun
------------------------------Sapp. - Sappeur - sapér
------------------------------a další...
----Poddůstojníci:---------------Gefr. - Gefreiter - svobodník
------------------------------------Korp. - Korporal - desátník
-----------------------------------Zugsf. - Zugsführer - četař
------------------------------ ------------------------------

Další zkratky:
------------------------------Res. - Reserve - záložník
-------------------------------------------------------ErsRes. - Ersatzreservist - náhradní záložník
----------------------------------------------Lst. - Landsturmsoldat - domobranec
----------------------------------------------------------------------EinjFreiw. - Einjährig Freiwilliger - Jednoroční dobrovolník
-------------------------------------Schütze - střelec (zeměbranec)

Padlí legionáři
Položili život za republiku - čest jejich památce!
číslo příjmení jméno narozenzařazenízemřel poznámka
1 ŠUPÁK Ondřej střelec 10. roty 7. stř. pluku 16.10.1917 pohřben v Kyjevě
2 JANOVSKÝ Martin
3 FURENDA Adam 22.12. 1876 střelec 38. náhradní roty v Cognacu 16.9.1919tubekuloza
4 NOVÁK Josef 19.3. 1884 střelec 4. roty 4. stř. pluku 4.6. 1918 u Lipjagpohřben v LipjagáchHrob Josefa Nováka- Lipjag, Rusko. Foto z webu Památník Čs. legií


Legionáři ze Strání
Seznam podle knihy "Českoslovenští legionáři rodáci a občané okresu Uherské Hradiště 1914-1920" a podle "Databáze legionářů" na stránkách Vojenského ústředního archivu.
Pokusím se ještě upřesnit.
příjmení a jméno narozen první r-u jednotka a hodnostzajetí kdy a kde jednotka v legii při vsupu --- na konci a dosažená hodnost
ADÁMEK Štěpán 23.12. 1893 25.pr.pol.mys. vojín17.6.1916 Berestečko Styr sam.dopr.rota, pracovník Rusko x
BRVNIŠŤAN
FRÜHAUF Julius 1.10.1895 3. p.pl. vojín2.2.1916 Albanie 21.p.pl. (Čs. legie v Francii) vojín
FURENDA Adam 22.12.1876 71.p.pl. vojín(Čs. legie v Francii) zemřel v Cognac
FÜRST Herman
GÖTZ Hubert
GÖTZ Rudolf
GARDOŇ Josef 19.12. 1873 25.dom.p.pl. vojín 1.zál.pl. --- 9.stř.pl., vojín, Rusko
HERINEK Josef 17. 2. 1892 71.p.pl. vojín 4.9.1917 Selo 33.pěší pluk Itálie desátník
HONZA Josef
HORŇÁČEK Josef 19. 4. 1896 14.dom.p.pl. vojín27.7.1915 Sokal 1.těž.děl.divz. vojín - dezertoval
HORŇÁČEK Martin 27. 2. 1892 25.zem.p.pl. vojín14.1.1915 Jablonky 1. pluk, Rusko šikovatel
JANDÁK Josef
JANOVSKÝ Jan 29. 12. 1895 3.p.pl. vojín16.7.1916 Horochov 1.zál.pl.--- 10.stř.pl. Rusko
JANOVSKÝ Martin 15. 9. 1885 nesloužil* 23. pěší pluk vojín, Francie padl nebo zemřel na následky zranění? **
KOHN Jan
KOHN Martin 5. 6. 1890 10.zem.p.pl. vojín4.3.1915 Karpaty 1.stř.zál.pl. --- obr.vlak Orlík, vojín, Rusko
KOPEČNÝ Karel 13. 6. 1893 102.p.pl. poručík2.11.1916 Faiti 33. pluk, kapitán, Itálie po návratu odešel k četnictvu
KUŠNERIK Jozef 3.3.189171.p.pl. vojín6.8.1916 Halič Zalozce 11.stř.pl. (Čs. legie v Rusku) svobodník
LUKAŠTÍK František 10. 5. 1887 pp 19. 8. 1917 Selo 31.p.pl. (Čs. legie v Itálii) vojín
MACÍČEK Martin 31. 10. 1889 81.p.pl. vojín28.1.1918 Gallio 33. pluk, 3. rota, --- štáb 7.div. vojín Itálie
MACHO Rudolf 14. 4. 1890 zdr. oddíl svobodník21.10.1915 Počajovzál.pr. --- 3. pluk, vojín Rusko ***
NUZÍK Jan 9. 2. 1893 3.p.pl. vojín9.4.1915 Karpaty 2. pluk, 2. rota, vojín Rusko
POPELKA Jan 5. 7. 1886 25.pr.pol.mys. vojín19.12.1914 Vida1.zál.pl. --- 1.tech.rota vojín Rusko
POPELKA Jan 23. 2. 1887 3.p.pl. svobodník8.10.1914 Zamošč 7. pluk, 8. rota,vojín Rusko ****
POPELKA Martin 8. 8. 1896 25.zem.p.pl. vojín16.9.1915 Rovno1.leh.děl.pl. vojín Rusko
REŇÁK Štěpán 15. 5. 1881 25.zem.p.pl. vojín17.11.1915 Kolky 8. pluk, 4. rota, vojín Rusko
ŠTEHLI Josef 17. 3. 1890 30.honv.p.pl. desátníkne 21. pluk, vojín, Francie
ŠUPÁK Ondřej 29. 6. 1896 25.zem.p.pl. vojín 7. pluk, 10. rota střelec, Rusko zemřel roku 1917 v nemocnici v Kyjevě*****
ŠTIPČÁK Martin 30.11.1899 44.těž.děl.pl. dělostřelec1918 těžké houfnice 7.div dělostřelec
TINKA Jan 6. 8. 1891 žel.pl. vojín23.10.1914 Ivanogor 2.stř.pl.Rusko vojín
TINKA Ondřej 21. 12.1877 1.p.pl. vojín21.12.1914 Pinčovmun.divz. vojín Rusko
TINKA Ondřej 7. 11. 1898 Itálie od roku 1939 člen Obrany národa xx
ZÁMEČNÍK Jan 28. 4. 1884 11.-drab.p.pl. dragoun22.3.1915 Přemyšl 2.jezd.pluk vojín Rusko ******
ZETKA Josef 18. 1. 1884 3.pp desátník28.12.1914 Gorčín 5. pluk, pak 3. pluk, 2. rota, Rusko
ZRŮNEK Emil

x------------ Odmítl vstoupit do legií
xx------------ Nenalezl jsem ho v databázi legionářů
*------------ Pennsylvania, Pittsburgh
**---------- v databázi legionářů uvedeno "demobilisován"
***-------- propuštěn na vlastní žádost(1920), v evakuaci nebyl
****--------- neschopen služby
***** ------ v databázi uvedeno "dezertoval"???
******--- podle zákona není legionář (vstoupil do legií po stanoveném datu)Obrněný vlak Orlík - viz. KOHN Martin

Dobrovolníci v armádě USA
číslo příjmení a jméno narozenzajetí kdy a kde jednotka v legii při vsupu --- na konci a dosažená hodnost
1 KOHN Jan 18.5.188330.12.1917 Itálie 24. pluk, vojín, Francie
2 VÁCLAVÍK Bohumil 1894 23. pluk, vojín, Francie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------